Mölledalsgymnasiet, byggplåt åk 3, studieresa till Prag
Björn Hammar, produktion av film om plåtslagaryrket
Wendesgymnasiet, byggplåt åk 3, studiebesök på Technical Education Copenhagen