21 april, 2015

Om Lindabfonderna

Vad är Lindabfonderna?

Lindabfonderna består av två fonder som förvaltas av två stiftelser med representanter från Lindab, Plåt & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). Varje år delar vi ut cirka 20.000 – 40.000 kronor per fond.

Lindabfonden riktar sig till företag eller privatpersoner. Fondens uppgift är att främja utveckling gällande produkter, material och tekniker inom plåtslageri, ventilation och lättbyggnadsteknik.

Lindabs stipendiefond riktar sig enbart till privatpersoner. Fondens uppgift är att stimulera intresset för utbildning inom branschen liksom att höja kvaliteten på utbildningen.

Vem kan söka?

Alla som presenterar en idé med koppling till plåtslageri, ventilation eller lättbyggnad och som på något sätt gynnar branschen, kan söka stipendier ur fonderna. Det kan handla om produktnyheter, förslag på utveckling av material och tekniker eller andra typer av innovationer likaväl som en studieresa eller vidareutbildning.

Du kan också tipsa om någon annan som du tycker är värd ett stipendium. Vi belönar gärna skickliga lärlingar eller personer som har gjort förtjänstfulla insatser för yrkesutbildning inom plåtslageri, ventilation eller lättbyggnad.

Såhär söker du

För att bli en av våra stipendiater behöver vi en ansökan som innehåller:

  • personuppgifter
  • en kort presentation av dig själv
  • en tydlig motivering till varför du söker
  • en projektbudget samt den summa pengar du ansöker om
  • nämn gärna referenser

Inkomna ansökningshandlingar behandlas oftast vid behov och i takt med att ansökningar inkommer, dock minst två gånger per år.

 

Här hittar du vår integritetspolicy.