Lindabfondernas stipendium för plåtslagare

Lärorik Lindabfondsresa

Lindabfonderna är två fonder som verkar för att främja utvecklingen inom plåtslageri, ventilation och lättbyggnadsteknik resp. utbildning inom branschen. Årligen delar varje fond ut stipendier i storleksordningen 20 000 – 40 000 kronor för dessa ändamål, och den senaste stipendiemottagaren är Rönnowska Skolan i Helsingborg och dess avgångsklass inom Byggnadsplåtslageri. ”Vi ville gärna göra en Läs mer om Lärorik Lindabfondsresa[…]